Fordeler ved plussplan

 • Et nøyaktig styringsverktøy for vedlikeholdsplanlegging og utvikling.
 • Tilrettelagt og levert på en fremtidsrettet plattform.
 • Store utviklingsmuligheter for boligselskapet.
 • En enklere tidsbesparende hverdag for styret.
 • Helt uproblematisk overtakelse ved styreskifte.
 • Alt på ett sted.
 • Ingen permer og manuell oppdatering.
 • Ingen utgave- eller revisjonsproblematikk.
 • Oversiktlig og effektivt
 • En prisgunstig løsning

Vedlikeholdsplan / Plussplan

Vedlikeholdsplan/plussplan er skreddersydd for å ivareta vedlikehold av bygningsmasse og utvikling av boligselskapene. Den gamle papirutgaven forsvinner, nå vil denne web baserte løsningen gjøre jobben med vedlikeholdsplanlegging enklere, og samtidig enda mer nøyaktig.

God vedlikeholdsplanlegging er viktig for alle boligselskap, og Plussplan vil gi styret full oversikt.

En enklere styrehverdag
Med Plussplan legges ting enda mer til rette for styrene i boligselskapene. Alt vil oppfattes mer nøyaktig, oversiktlig, enkelt og ikke minst tidsbesparende. Boligselskapets plan for vedlikehold og utvikling blir «levende» og «online» revidert, og kontinuitet i forbindelse med bytte av styre vil bli uproblematisk. Med Plussplan vil styret bli enda bedre i sitt vedlikeholdsarbeid, og vil samtidig få en mye enklere styrehverdag.

Mange gode grunner til en Plussplan-avtale:

 • Vedlikeholdsoppgavene blir definert.
 • Den periodiske vedlikeholdsplanen angir hva som skal gjøres og når.
 • Informasjon om bygget bevares.
 • Kontinuiteten i vedlikeholdsarbeidet opprettholdes selv om styrene skiftes ut.
 • Økonomisk oversikt og hjelp til budsjettering.
 • Styret får profesjonell bistand i tekniske spørsmål.
 • Vedlikehold lønner seg.
 • Omfanget av skader på bygninger i Norge er betydelig. Årlig brukes store beløp til å utbedre skader som skyldes mangelfullt vedlikehold, vedlikehold bør utføres før følgeskader oppstår.

Husbanken kan etter søknad støtte boligselskapet med inntil 50 % tilskudd til utarbeidelse av vedlikeholdsplan fra HELBO`s tekniske avdeling. Vi tilbyr årlig oppdatering.

Skroll til toppen