Priser

Registrering av ny leieboer
Kr. 515,-

Skjema for bruksoverlating

Hva sier loven om bruksoverlating?

Utleie av egen bolig: «Bruksoverlating»

Hvis du selv bor i boligen, har du rett til å overlate bruken av deler av boligen til andre. Søknad til styret er ikke nødvendig.

Hvis du derimot skal leie ut hele boligen, må du alltid søke styret i borettslaget om dette. Som eier av boligen er det også ditt ansvar å påse at felleskostnadene blir betalt hver måned, og at leietaker ikke bryter borettslagets ordensregler eller forårsaker skader eller annet mislighold ovenfor borettslaget. Du vil ha rett til godkjenning i de fleste tilfeller:

Tre års utleie
Har du selv eller en nærstående bodd i boligen i minst ett av de to siste årene, kan boligen leies ut for en periode på opp til tre år. Du trenger i disse tilfellene ikke å oppgi noen grunn til bruksoverlatingen.

Særlig grunn
Hvis du ikke har bodd i boligen selv i ett av de siste to årene, er det tillatt å leie ut boligen hvis du har en særlig grunn. Det kan være at du må være borte midlertidig grunnet arbeid, sykdom, utdanning eller andre tungtveiende grunner.

Slektninger
Du har rett til å overlate bruken av boligen til slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, dvs. til egne barn eller foreldre. Slik bruksoverlating er det ingen tidsbegrensning for.

Nekting
Borettslaget kan nekte å godkjenne bruksoverlatingen, men det er bare hvis forhold ved brukeren gir saklig grunn til det.

Skroll til toppen