Redaksjon

Ansvarlig redaktør
Morten Sæterhaug

Redaksjonskomité:
Morten Sæterhaug, Monica J Helland, Rami Abood Skonseng og Anette Møllersen Bjørnå

Layout, trykk: Mye i media AS

Design digital: Spiren design

Tidligere utgaver

Som medlem i MBBL vil du motta vårt medlemsblad Bo&Lev 4 ganger i året. Fra og med 2022 vil 2 av våre medlemsmagasin publiseres digitalt, nednefor er tidligere trykte utgaver

Trykte utgaver 2023

Skroll til toppen