Styrets ansvar

I henhold til byggherreforskriften er byggherren (styret i boligselskapet) ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i alle rehabiliteringsprosjekter. Prosjektleder fra HELBO påtar seg også ansvaret for at organiseringen og gjennomføringen gjøres etter disse forskriftene.

Tekniske tjenester

De tekniske tjenestene bestilles særskilt når man har behov for det. Også boligselskap som ikke er forvaltet av HELBO er velkommen til å ta kontakt. Vi vil se til at byggeprosjektene gjennomføres i samsvar med regelverket, og sørger for at prosjektet leveres med spesifisert kvalitet, til avtalt tid og pris.

Tryggere drift av boligselskapet

Avdelingen har kompetanse og lang erfaring med vedlikehold og rehabilitering av bygg. Vi deltar gjerne på styremøter og generalforsamlinger for å informere nærmere ved forberedelse til og igangsetting av vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeider.

Våre tjenester er blant annet prosjektering, prosjektledelse, byggeledelse, tilstandsvurderinger, vedlikeholdsplanlegging, taksering, byggskaderådgivning, samt energi-, miljø, KS (Kvalitetssikring)- og SHA rådgivning. SHA er et begrep som er introdusert i den nye byggherreforskriften, det står for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø.

Teknisk avdelings samlede kompetanse er bredt sammensatt fra ulike fag- og virksomhetsområder. Avdelingen består av blant annet ingeniør, takstmann, og VVS sakkyndige medarbeidere.

Skroll til toppen