Styret i HELBO

Etter ekstraordinær generalforsamling 12. mars 2024 ble styrets sammensetning slik for perioden 2024/2025.

Lisbeth Flågeng, styreleder
Tom Edvard Eilertsen, nestleder
Bjørn Bech-Hanssen
Bente Svendsen
Annfrid Olsen
Åse Fagerli
Yasna Mimbela, varamedlem

Skroll til toppen