Om leie til eie

Leie til eie er rettet inn mot deg som førstegangskjøper som har betjeningsevne, men mangler egenkapital.

Betjeningsevne betyr at du med din inntekt kan betjene de kostnadene som er forbundet ved et kjøp, men ikke får ordinært lån i bank fordi du mangler egenkapitalen som skal til.

Kravet til egenkapital ved kjøp av bolig er på 15%. Dette tilsvarer kr. 450.000 ved kjøp av en leilighet til kr. 3 mil og kr. 600.000 ved kjøp av en leilighet til kr 4. mill. Dette er det svært få førstegangs-kjøpere som har.

Leie til eie i Strandgata

I «leie før eie» er hensikten at du skal kunne opparbeide deg egenkapital gjennom verdi-
stigningen på leiligheten i leieperioden. Differansen mellom prisen ved leiestart og en verdivurdering
på kjøpstidspunkt vil av banken regnes som egenkapital.

Pris på leilighetene i prosjektet i Strandgata/Thora Meyers gate ble satt høsten 2021 og er fast. Det betyr at i 2 års perioden fram til leiestart høsten 2023 har det allerede vært en verdistigning som tilfaller deg som egenkapital når/hvis du
kjøper leiligheten.

Leieperioden er satt til maksimalt 4 år og du kan når som helst i leieperioden gjøre gjeldende kjøpsopsjonen. Prisen ved kjøp er da den som ble satt i 2021. Det vil si at du ikke trenger å bekymre deg for stigende boligpriser i leieperioden.

Du kan også velge å si opp leieavtalen med
3 måneders varsel dersom det skjer endinger i livssituasjon eller annet som gjør at «leie før eie» ikke lenger er aktuelt.

Intensjonen med prosjektet er å hjelpe førstegangskjøpere inn i boligmarkedet,
men du er ikke forpliktet til å kjøpe.

Les mer om prosjektet
Strandgata/Thora Meyers gate i disse PDFene:

Om Leie før Eie i Strandgata – Thora Meyers gate

Informasjon om leiligheter i Strandgata – Thora Meyers gate

Ønsker du å vite mer?

Morten Sæterhaug
ms@helgelandbbl.no
481 24 442

Jørn Sandstedt
js@helgelandbbl.no
901 58 616

Skroll til toppen