Portal

Portalen er et viktig hjelpemiddel i styrearbeidet for boligselskapet.

Forutsetning for å registrere en bruker på portalen er at vi har ditt mobil nummer registrert.

For å registrere deg trykk på lenken: https://helgelandbbl.bbl.no/portal

Innhold i portal

 • E-arkiv
 • Budsjett
 • E-post/SMS
 • Regnskap og bilag
 • Faktura og godkjenning
 • Rapporter
 • Forsikring/skade
 • Informasjon til eierne
 • Årshjul
 • Avtaler
 • Styremøte
 • Årsmøte/generalforsamling
Skroll til toppen