Priser

Eieerskiftegebyr
Kr. 5995,-

Skjema for overføring

Overføring av bolig til nærmeste familie

En overføring er et enkelt eierskifte som ikke utløser forkjøpsrett. Overføringen kan bare skje mellom nær familie i henhold til HELBO’s utfyllende regler og rettigheter. Overføringsavtalen regulerer ikke forholdet mellom partene og er dermed ikke å anse som en kjøpekontrakt. Dersom det ønskes bistand til å inngå kontrakt ta kontakt med megler eller advokat.

Ved overføring av en bolig til nærmeste familie påløper et ordinært eierskiftegebyr pr i dag kr. 5.995. Dersom et dødsbo skal overføres til gjenlevende ektefelle faller eierskiftegebyret bort.

Alle som bor i et borettslag tilknyttet HELBO må være medlem hos oss. Dersom den nye eieren ikke allerede har et medlemskap i HELBO kan du velge å overføre ditt medlemskap og tilhørende ansiennietet sammens med boligen. Husk at når du overfører medlemskapet ditt vil den nye eieren ikke få høyre ansienitet enn sin egen alder. Skulle du ønske å beholde medlemskapet ditt, må den nye eieren opprette et helt nytt medlemskap i HELBO. Ansienniteten blir nullstilt på medlemskapet du velger å beholde når boligen overdras til andre.

Skjema som benyttes ved overføring av bolig tilknyttet HELBO ligger i infoboks øverst på denne siden. Skjemaet kan kun benyttes ved overføring av bolig til nærmeste familie, f.eks ektefelle, barn, søsken eller foreldre. Dette skjemaet må innleveres til HELBO.

Du må selv sørge for oppgjør og eventuell sletting av pant. Alle krav som boligselskapet måtte ha mot deg må være betalt innen overtakelsesdatoen ved privat oppgjør. Statens Kartverk må kontaktes i forbindelse med eierskifte og pantenotering, gebyrer for noteringene skal betales direkte til Kartverket. Mer informasjon finner du på nettsiden www.kartverket.no

Vi gjør oppmerksom på at ny kjøper må godkjennes av styret i borettslaget.

Dersom noe er uklart eller ytterligere informasjon ønskes, vennligst kontakt oss på telefon 75 13 70 00.

Skroll til toppen