Overføring av medlemskap

Medlemskapet kan overføres til en i din nærmeste familie. Det kan sikre dem en god start i boligmarkedet.

Som nærmeste familie regnes barn, barnebarn, søsken, ektefelle/partner og samboer. Samboer forutsetter samme folkeregistrerte adresse i minimum to år.

Den som får medlemskapet overført får ikke ansiennitet fra før sin egen fødselsdato.

Personer tilknyttet borettslag kan ikke overføre sitt medlemskap, med mindre leiligheten skal overføres. Da kan medlemskapet overføres samtidig.

Medeiere i leiligheter i Helgeland Boligbyggerlag kan overføre sitt medlemskap så lenge dette medlemskapets ansinitet ikke ble brukt til å skaffe boligen.

Medlemskap knyttet til dødsbo kan overføres, men påløpt kontigent må være betalt før overføring kan foretas.

Overføring av medlemskapet er gratis.

Overfør medlemskap

Overføring av medlemskap kan gjøres
ved å benytte dette skjemaet.

Skroll til toppen