Boliger med forkjøpsrett

Forkjøpsretten er den største medlemsfordelen din. Se utlyste boliger på forkjøpsrett her

Dine medlemsfordeler

Du kan benytte deg av en rekke andre gode fordele

Hva er forkjøpsrett

Medlemmer i et boligbyggelag har forkjøpsrett på boliger i borettslag tilknyttet boligbyggelaget. Forkjøpsretten er en rettighet du har til å kjøpe en bolig tilknyttet boligbyggelaget foran andre som ikke er medlem.

Denne retten er basert på ansiennitet, altså hvor lenge du har vært medlem i boligbyggelaget.

Trenger du lenger ansiennitet? Husk at medlemskap kan overføres i rett opp- og nedstigende linje og mellom søsken, så lenge medlemskapet ikke er tilknyttet en bolig i et tilknyttet borettslag. Ta kontakt med ditt boligbyggelag for å høre om det er mulig å få overført medlemskap.

NB! Husk at dersom du overtar medlemskapet til noen, så vil den maksimalt gjelde fra det året du ble født. Er du 40 år og medlemskapet er 60 år gammelt, vil du kun få 40 års ansiennitet.

HELBO har gjensidige avtaler med andre boligbyggelag slik at ditt medlemskap kan benyttes i andre deler av landet.

Forhåndsavklart forkjøpsrett

Ved forhåndsavklaring annonseres boligen på våre hjemmesider før den kommer for salg. Medlemmer må for å benytte forkjøpsretten melde sin interesse for boligen innen fristen som er oppgitt. Meldingen er ikke bindende på dette stadiet.

Deretter kommer boligen ut for salg og det gjennomføres en vanlig budrunde. Når budrunden er avsluttet blir boligbyggelaget informert av megler om pris og vilkår. Boligbyggelaget avklarer da med de medlemmene som har meldt sin interesse om de ønsker å kjøpe boligen til samme pris og vilkår som selgeren har akseptert. Avklaringen skjer i ansiennitetsrekkefølge.

Fastprisavklaring av forkjøpsretten

Boligen annonseres for salg på vanlig måte av megler og budrunde gjennomføres. Først etter at selger har akseptert pris og vilkår annonseres boligen for avklaring av forkjøpsrett på våre hjemmesider. Medlem som melder forkjøpsrett, forplikter seg til å overta boligen til den pris og de vilkår som er akseptert av selger.

Når gjelder forkjøpsretten?

Forkjøpsretten gjelder bare i de tilfellene hvor en bolig tilknyttet boligbyggelaget skal selges. Det kan også gjelde ved førstegangssalg i nybygg dersom det er oppgitt i annonse/prospekt.

Forkjøpsretten gjelder ikke dersom en eier overfører boligen til ektefelle, samboer, foreldre, barn, barnebarn eller oldebarn. Stat, fylkeskommune og kommuner kan overføre boliger de eier til leietager i boligen uten at det utløser forkjøpsrett.

Forkjøpsrett skal oppgis i boligannonsen, i prospektet og på boligbyggelagets hjemmeside.

Husk at forkjøpsrett ikke kan gjøres gjeldende før finansiering er bekreftet.

Felleskostnader og areal

Det tas forbehold om felleskostnader og areal som er oppgitt ved utlysning. Felleskostnadene kan inneholde variabler som ikke følger boligen. De korrekte arealene er oppgitt av megler /takstmann i salgsoppgaven.

Utmelding

Dersom du ønsker å melde deg ut som medlem av Helgeland Boligbyggelag må dette gjøres skriftlig enten via epost eller pr. brev. Ved utmelding bortfaller opparbeidet ansiennitet, og du vil ikke få den tilbake dersom du melder deg inn igjen.

I stedet for å melde deg ut har du anledning til å overføre medlemskapet til et annet familiemedlem, ansienniteten er verdifull!

Utmelding sendes til epost: post@helgelandbbl.no eller Helgeland Boligbyggelag, Postboks 1013, 8602 Mo i Rana.

Ved utmelding knyttet til dødsbo, må uskifte-/skifteattest vedlegges. Arvingene som framkommer på skifteattesten, må samtykke at medlemskapet skal sies opp.

Oppsummering

  • Forkjøpsretten er en rett og en fordel du som medlem i boligbygge-laget har når en bolig tilknyttet boligbyggelaget skal selges. Du går foran de som ikke er medlemmer og fordelen øker med økende ansiennitet, dvs. antall år du har vært medlem.
  • For å benytte forkjøpsretten må du melde fra til boligbygge-laget innen de oppgitte frister som gjelder for boligen som skal selges og finansiering må være avklart og bekreftet.

Ønsker du ytterligere informasjon?

Ta en titt på utfyllende regler innenfor,
eller ta kontakt på telefon 751 37 000 eller e-post: post@helgelandbbl.no

Utfyllende regler om ansiennitet, kontingent, forkjøpsrett og overføring av medlemsskap

Skroll til toppen