Ny i styret

Å være styremedlem i et borettslag eller sameie kan være både interessant og givende. Styret velges av andelseierne for å ivareta beboernes felles interesser. Det er dermed styrets oppgave å gjennomføre vedtakene som har blitt fattet av generalforsamlingen eller sameiermøtet, og å forvalte boligselskapets bygningsmasse og eiendommens verdier til beboernes beste. Samtidig bør styret ha et overordnet mål om å skape et godt bomiljø.

Med HELBO som forretningsfører får du all den hjelp og støtte du trenger for å utføre styreoppgavene. Vi hjelper til med rådgivning, både teknisk og juridisk og sørger for korrekt ført regnskap. Vi har også digitale løsninger som forenkler styrets arbeid og hverdag.

Skroll til toppen