Borettslagenes sikringsordning

Alle borettslag som forvaltes av et boligbyggelag som er medlem i NBBL, kan forsikres i Borettslagenes sikringsordning.

Fellesgjeld i borettslag

Ved kjøp av bolig i et borettslag, finansieres dette ved å innbetale et innskudd. I tillegg til innskuddet får andelseier sin andel av borettslagets felleslån (dersom ikke fellesgjeld er nedbetalt).

Fellesgjeld er borettslagets eller sameiets gjeld. Denne gjelden er som regel tatt opp i forbindelse med bygging eller vedlikehold av bygget. Som eier er du medansvarlig for fellesgjelden og bidrar til betaling av renter og avdrag gjennom innbetaling av de månedlige felleskostnadene.
Felleskostnadene kan inkludere felles forsikring, kostnader til strøm på fellesarealer, vasking av fellesareal, forretningsfører, etc.

I et sameie er ikke alltid alle seksjonene like store, derfor fordeles som regel fellesutgiftene ut ifra størrelsen på leiligheten, også kalt en sameiebrøk. Borettslag vil normalt få langt bedre lånevilkår enn et sameie ved låneopptak til felles prosjekter. Det er fordi et borettslag regnes som et selskap og eier eiendommen. Borettslaget kan dermed pantsette eiendommen under ett, noe man ikke har anledning til i et sameie. At finansieringen av fellestiltak vil være rimeligere i borettslag enn sameier, kan gjøre det enklere å få vedtatt tiltak i borettslag.

Ved store oppgraderinger i et sameie kan kostnadene dekkes via fellesutgiftene hver måned, eller det kan forventes at hver seksjon dekker kostnadene selv. Det kan derfor være lurt å undersøke om det er noen planer for store oppgraderings- og vedlikeholdsprosjekter samt hvordan sameiet tidligere har finansiert disse, før man kjøper bolig.

Fellesgjelden skal alltid oppgis ved salg av bolig, og som kjøper må man ta gjelden i betraktning når man vurderer hva man er villig til å betale for boligen. Borettslaget kan sikre seg mot at de andre andelseierne blir ansvarlige dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene sine.

Skroll til toppen