Styremedlemmene Arild Ulvang og Trine Lønnberg i Kongsvegen borettslag, med nytilsatt vaktmester Svein Blomseth i midten. Foto: Mye i Media.

I Kongsvegen borettslag har de byttet ut samtlige brannslokningsapparater i år og hatt egen brannvernkveld for beboerne.

Stort fokus på brannvern

I Kongsvegen borettslag i Langneset på Mo er alle leilighetene nå utstyrt med splitter nye brannslokningsapparater. Til sammen er det kjøpt inn mer enn 220 pulverapparater. I tillegg står noen brannslokningsapparater i fellesareal, som forsamlingslokalet fyrhuset.

– Det var på tide å bytte ut de gamle, som var i ferd med å gå ut på dato, forteller styreleder Ivar Jakobsen og styremedlem Arild Ulvang.

 

Brannvern ble temakveld

Da først brannvern ble et tema som følge av at brannslokningsapparatene skulle byttes ut, kom det opp en mulighet til å leie inn fagfolk fra MIP Sikkerhetssenter til foredrag om brann, brannvern og slokningsmuligheter.

– Det var en kjempebra seanse. Vi lærte utrolig mye, sier Ulvang og Trine Lønnberg, som også sitter i styret.

 

– Lærerikt og viktig

MIP Sikkerhetssenter er en del av Mo industripark. Personellet innehar bred kompetanse og har lang erfaring innenfor opplæring i brannvern, øvelser og ulykkesforebyggende arbeide. Sikkerhetssenteret i Mo industripark har en egen brannstasjonen, og har alltid har to personer i helkontinuerlig beredskap på brann og ambulanse, i tillegg til driften av kurs og øvelsessenteret.

Styremedlemmene i Kongsvegen borettslag skryter av informasjonen de fikk denne ettermiddagen og kvelden:

– Det ble fortalt om ulike branner, hvordan de oppstår og utvikler seg. Det ble også vist videoer av hvor fort branner utvikler. Ulike brannslokningsapparater ble demonstrert. Så det var ei lita opplæring, sier Lønnberg.

Det ble også mulig å teste ut slokningsapparater i praksis for de som ville det. Ulvang og Lønnberg forteller om godt oppmøte og gode tilbakemeldinger fra beboerne til initiativet.

– Det ble gått igjennom hva man bør ha i hus av brannslokningsutstyr, i tillegg til apparat, og jeg har hørt at mange av de som deltok har tenkt å skaffe seg brannteppe, forteller Ulvang

De kan varmt anbefale andre borettslag å gjøre det samme.

– I tillegg til at det er lærerikt, får man en felles forståelse i borettslaget om forebygging av brann, og hva man gjør og ikke gjør ved en hendelse, sier de to.

Skroll til toppen