Daglig leder Stig Magne Øie i Rede eiendomsmegling. Foto: Mye i Media.

– Starten har overrasket oss 

Starten på året i boligmarkedet har overrasket meglerne hos REDE Eiendomsmegling.

– Vi var veldig spente på hvordan dette året skulle starte, da vi avsluttet fjoråret med en markant nedgang i boligsalg og flere faktorer som påvirket privatøkonomien negativt. 

 

Det sier daglig leder hos REDE Eiendomsmegling, Stig Magne Øie. 

 

2023 har startet som 2022 avsluttet, med høyere renter, dyrere strøm og matvarer.  

 

– Vi var forberedt på en stille og rolig start på boligmarkedet i år, sier Øie. 

 

Men tallene for årets to første måneder overrasker han og meglerne som jobber i REDE. De viser nemlig at årets start i boligmarkedet tilsvarer et normalår, når man sammenligner med de seks siste årene vi har lagt bak oss. 

 

– Våre tall fra årets to første måneder viser en oppstart på bruktboligsalget som har vært ganske likt tidligere år, forteller Øie.  

 

Omløpshastigheten på eneboliger har et snitt på 43 dager og 25 dager for leiligheter. Det er litt opp fra i fjor, med et snitt på henholdsvis 38 dager og 19 dager.  

 

– Så dette anser vi som et normalår, oppsummerer Øie. 

 

Omløpshastigheten indikerer tiden fra objektet er markedsført til det er bekreftet solgt. 

 

Mosjøen 

 

– I Mosjøen har vi hatt litt mindre omsetning enn et vanlig normalår. Her har omløpshastigheten på eneboliger økt, mens leiligheter fortsatt går ganske kjapt, sier Øie.  

 

Også i Sandnessjøen og Brønnøysund har det vært normalår med tanke på antall omsetninger. 

 

– Totalt på Helgeland er vi tilbake til et marked for brukte boliger i januar og februar, som det var før Covid, i 2019 og 2020. Da var det solgt henholdsvis 148 og 146 solgte brukte boliger på Helgeland, mot 152 i år, forteller Øie. 

 

Største prisvekst på leiligheter 

 

Enn annen ting han har merket seg i Mo i Rana, er at det er solgt færre eneboliger i bydelen Gruben de siste tre årene. I årene 2017-2019 ble det solgt 110 eneboliger på Gruben, mot 90 i 2020-2022.  

 

– Samtidig har Gruben hatt størst prisvekst i prosent på leiligheter, sammenlignet med populære bydeler som Selfors og byen, som har størst andel leiligheter.  

 

Han tror dette har sammenheng med alt det positive som har skjedd på Gruben, med ny skole, ny flerbrukshall og omlegging av trafikken.  

 

– Folk vil bo på Gruben. Det ser vi på leilighetsprisene. Og så tror vi at det nok er noen av de som hadde tenkt å selge enebolig, som har lagt bort den tanken og heller vi bo der lenger. 

 

Oppsummert ser REDE at brukboligmarkedet består så langt i år.  

 

– Det er nok heller blant nybygg vi kan forvente lavere takt eller at prosjekter får utsatt oppstart, sier Øie. 

Skroll til toppen