Slik skal området på Høglia reguleres for utbygging av nye boliger.

 MOBO og partnerne bidrar til å styrke boligmarkedet

Mobo Helgeland samarbeider for tiden med ulike partnere om tre boligprosjekt som skal realiseres. Prosjektene er under regulering, og utbyggingsprosessen er dermed ikke satt i gang.

ZAR og HJH er med på to av disse prosjektene, henholdsvis i Brennåsen og i Høglia. Tilsammen skal det bygges mellom 60-70 nye enheter. Boligområdet i Brennåsen kommer til å bestå av både flermanns-boliger og rekkehus, mens det i Høglia vil være en kombinasjon av rekkehus og eneboliger.

Brennåsen og Høglia er områder under utvikling

Daglig leder i Mobo Helgeland Morten Sæterhaug forteller at boligfeltene har en god lokalitet med tanke på pris.

-Brennåsen og Høglia ligger et lite stykke utenfor sentrum. Det gjør at prisen vil være innenfor rimeligere rammer sammenlignet med områder som ligger nærmere sentrum. Det er ikke alle som er interessert i å bo i sentrum, og det å utvikle områder utenfor sentrum gir dermed kjøpere flere muligheter for å etablere seg i andre steder på Mo, poengterer han.

Området på Høglia har nærhet til den nye flyplassen, og kommunen har satt av områder opptil vår tomt til næringsformål. På  Brennåsen planlegges det et lite bydelssentrum.

 Planer om 8-10 enheter på Båsmoen

Det tredje boligprosjektet skal etableres på Båsmoen, og er i samarbeid med ZAR og MOMEK Invest. Her skal det bygges mellom 8-10 enheter i rekkehus-format. Boligene kommer til å være lokalisert i nærheten av skolen på Båsmoen.

Skroll til toppen