Erlend Bullvåg Adm direktør i Kunnskapsparken Bodø AS.

Ranværingene investerer rett – de investerer i hverandre

Erlend Bullvåg

Adm direktør i Kunnskapsparken Bodø AS

Det går mot slutten av 2023 og så smått går vi fra en travel høst til julefeiring.  En høst en trygt kan si har vært sjelden mer spennende å bo på Helgeland. Regionen er en gjenganger i nyhetsbildet både her hjemme og ute i den store verden og det handler om grønn industri eller ikke. Samfunnet vil så gjerne ha batteri industrien, men enda mer vil Amerikas President Joe Biden ha den. Her hjemme har signalene om tilstramning vært brevene med bud om renteøkninger. Men skal vi tro Sentralbanksjefen Ida Wolden Backe, så får rentebrevene juleferie i år.

Fasiten for høsten er at nesten alle må prioritere hva en bruker pengene på. En familie med 3 millioner i boliggjeld, har nå i overkant av 50 000 kroner i økt lånekostnad, sammenlignet med perioden før rentehevingene tok til. Økt rente presser ned boligverdien og øker egenkapital kravene. Færre kjøpere er i markedet, gjør at regionen har gått fra god prisvekst til prisfall og flere ledige boliger.

Men, den gode nyheten er at det ikke er så mørkt som en kan tro. Heldigvis bor de fleste av innbyggerne i en bolig de er fornøyde med. De fleste opplever at de bor i et trivelig nabolag og går på jobb eller skole som før. Da blir en utfordring med å holde igjen litt på kjøp av bil, gjøre litt færre av reisene vi gjerne skulle tatt og kanskje kjøpe brukt utstyr i stedet for nytt, en overkommelig utfordring for å skape rom for bolig og andre nødvendige ting i økonomien.

Men ingen regel for pengebruk i nedgangstider uten unntak. I vanskelige tider så viser tallene at vi koser oss mer. Sånn er det også denne gangen. Det nystartede Brasseri 8622 på Mo forteller om veldig godt besøk. Det sier mange av restaurantene i regionen. Det er et godt tegn. Da gjør helgelendingen nemlig den beste investeringen en kan gjøre etter egen bolig, en investerer i hverandre. Ved å møtes og kose oss, investerer vi i humøret og sosialt samvær. Det skaper trivsel og samhørighet og en god latter. Da får heller den nye tv ’en eller sydenturen forbli på ønskelisten.

Likevel, selv om markedet er tregt, er fortsatt det å eie bolig noe av det lureste folk i Rana kan gjøre. Og i tider med svakere økonomi er det viktigere enn noen gang å velge en boform som gir forutsigbarhet og fordeler med lavere bokostnader.  Boliger som er del av et boligbyggerlag, er en slik attraktiv løsning. I et boligbyggelag, deles kostnader med blant annet fellesgjeld, vedlikehold, bredbånd, forsikring, snøbrøyting og fellesområder, på flere. I tillegg gir fellesskap gode innkjøpsavtaler. I sum lavere kostnader for den enkelte beboer og familie.

Det er også gode eksempler på at borettslag skaper gode miljøer for inkludering og sosial bærekraft. Både gjennom tilrettelegging av boligenes finansiering for de som har utfordringer med å komme inn i markedet, og ved å satse på et inkluderende bomiljø i samarbeid med ildsjeler, lag og foreninger. Trivsel er mye mer enn bokostnaden, noe som er svært viktig å ta med når en skal velge bosted.

Det er langsiktige fordeler med å eie egen bolig. Eierskapet er det viktigste fundamentet for tilhørighet og trivsel. Så oppfordringen er enkel, fortsett å kos dere, nyt at bolig eller boligfellesskap gir kontroll og stabilitet i livet.

Skroll til toppen