Tom Eilertsen, styreleder i MBBL og styremedlem i REDE Eiendomsmegling.

Boligsituasjonen på Helgeland: Utfordringer og muligheter.

Som nyvalgt styreleder i Mosjøen og Omegn Boligbyggelag og styremedlem i REDE Eiendomsmegling har jeg etter hvert fått et lite innblikk i hvilke utfordringer boligsituasjonen medfører i samfunnet vårt, og Helgeland er intet unntak i så måte. Jeg vil påstå at Helgeland opplever et historisk veiskille når det gjelder muligheter for utvikling i lys av det grønne skifte. Dette materialiserer seg i de mange påbegynte og planlagte etableringene av grønn industri og nødvendige endringene i infrastruktur for å imøtekomme fremtidige krav og behov.

Helgeland har etter min mening alt som skal til for å gjøre regionen attraktiv både for oss som er fastboende og for de vi ønsker skal flytte til regionen, for å bidra til at vi skal lykkes med den positive utviklingen vi bare har sett starten på.

Ny industri og stadig utvikling i eksisterende virksomheter vil i løpet av kort tid føre til økt press i et allerede presset boligmarked. Løsningene kan være mange, men jeg vil påpeke noen områder det er viktig å sette på dagsorden.

  • Øke aktiviteten hos de ansvarlige når det gjelder identifisering og tilrettelegging av nye boligområder.
  • Lokale og sentrale myndigheter kan etablere insentiver og ordninger for å stimulere til økt boligbygging.
  • Styrket samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å effektivisere planleggings og byggeprosesser.
  • Økt fokus på å utvikle sosiale boliger som er tilpasset ulike grupper i samfunnet.

Boligbyggelagenes rolle i dette bildet er enda viktigere med de utfordringene som ligger foran oss. I tillegg til å imøtekomme de kravene vi vet kommer og de mulighetene som er i eksisterende bygg, skal alle de andre rollene og bidragene ivaretas. Dette skal skje samtidig som boligbyggelagene skal være en vesentlig aktør i en historisk vekst på Helgeland.

Spørsmålet som raskt kommer opp er om boligbyggelagene på Helgeland har økonomiske muskler og evne til å være den aktøren vi ønsker, eller må vi tenke nytt og se på hvilke muligheter vi har for å skaffe oss nødvendig handlingsrom både i og utenfor regionen.

En ting er i alle fall sikkert, vi er mange som må sørge for at mangel på boliger ikke bremser utviklingen på Helgeland.

Ha en fin sommer!

Skroll til toppen