Forvaltningskonsulent Lars Helge Fresvik i MOBO. Foto: Mye i Media.

Klart for årets generalforsamlinger

Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet, og en arena hvor alle beboere har mulighet til å bli hørt og til å være med å bestemme.

Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet, og en arena hvor alle beboere har mulighet til å bli hørt og til å være med å bestemme.

 

Mellom mars og mai avholdes den årlige generalforsamlingen i ditt borettslag. Alle beboere borettslaget kan sende inn saker til møtet.

 

Saker du ønsker å ta opp, kan sendes direkte til din styreleder, til styrets e-post gjennom Min side eller ved å kontakte MOBO Helgeland.

 

Dette skjer på ei generalforsamling:

  • Valg av styre.
  • Godkjenne regnskap.
  • Orientering om budsjett og årsrapport fra styret.
  • Vederlag/honorar til styret skal vedtas av generalforsamlingen.

 

– Punktene over er lovpålagte saker på ei generalforsamling. Her får alle beboere for eksempel se hva som er brukt penger på og hvor mye som står på borettslagets konto.

 

Det forteller forvalningskonsulent Lars Helge Fresvik i MOBO Helgeland.

 

Ellers skal generalforsamlingen:

  • Ta opp alle saker som beboere eller styret har meldt inn.
  • Ta opp alle saker som styret ikke har myndighet til å gjennomføre uten godkjenning fra Generalforsamlingen.

 

– Saker som beboere fremmer, kan være alt fra smått til stort. Det skal sterke grunner til for å ikke ta opp en sak som en beboer har fremmet, forteller Fresvik.

 

Som borettslagets forretningsfører møter også en eller flere representanter fra MOBO.

 

– Vi er gjerne behjelpelig med innkalling, saksliste, møtegjennomføring, stiller med møteleder og sekretær/referent. Vi kan også ordne lokaler. De fleste bruker oss til det formelle, forteller Fresvik.

Skroll til toppen