Styreleder Lise Lillevold og styremedlem Knut Haugen ved Ranheim Borettslag mener årets styreseminar i regi av MOBO Helgeland, var både lærerikt og inspirerende.  Foto: Mye i media.

–      Jeg kunne ikke tenkt meg å styre et borettslag som ikke er tilsluttet et boligbyggelag

Det sier Lise Lillevold, styreleder i Ranheim borettslag, som sammen med nestleder Knut Haugen har deltatt på årets styreseminar i regi av MOBO Helgeland og Mosjøen og Omegn Boligbyggelag. 

Å være styremedlem i et borettslag eller sameie kan være både interessant og givende. Styret velges av andelseierne for å ivareta beboernes felles interesser. Det er dermed styrets oppgave å gjennomføre vedtakene som har blitt fattet av generalforsamlingen eller sameiermøtet, og å forvalte boligselskapets bygningsmasse og eiendommens verdier til beboernes beste.

MOBO Helgeland arrangerer hvert år styreseminar for alle styremedlemmer knyttet til boligbyggelaget. I år var det spennende tema som juss, forsikring, bærekraft og fornybar energi.

– Årets seminar hadde aktuelle tema som traff oss, for eksempel renteøkning og fornybare energikilder. Hva som er aktuelt nå og hva som kan bli aktuelt i framtida. Og så hadde vi fire timer juss av advokat Bjørn Immonen fra Nord Advokatfirma. Det var også veldig interessant og relevant med tanke på hva som er vår rolle i borettslaget, hva vi skal gjøre, hva som skjer i en generalforsamling og vår rolle i styret. Vi lærte veldig mye av det faglige innholdet, og vi lærte faktisk også at juss ikke er kjedelig, sier Lillevold.

 

Framtidsmuligheter 
Seminaret startet på fredag med et foredrag av eventyrer og musiker Håkon Skog Erlandsen, med påfølgende middag. Selve fagdagen ble arrangert lørdag.

Advokat Bjørn Immonen fra Nord advokatfirma informerte om borettslagets organisering, styrets og generalforsamlingens myndighet, informasjon og gode råd om styrearbeid og relevant kunnskap fra lov om borettslag og lov om eierseksjoner (for sameier). I tillegg deltok en rådgiver fra banken for å fortelle om renteutvikling, blant annet hva som påvirker og utløser endring. Totalforsikring informerte om hva som dekkes av forsikringen, og Helgeland Kraft snakket om fornybar energi og bærekraft. De snakket om solceller og vindmøller, samt muligheten for strømlagring i større batterikasser.

Bjørn Immonen fra Nord advokatfirma som står for juss-delen av programmet. Foto: Mye i media.

– Det er jo litt fremover i tid, og vi har kanskje ikke kommet dit enda, men det er kult å se litt framover, sier Lillevold.

– Det var en interessant og bra opplevelse. I tillegg til det faglige innholdet, var det også fint å møte andre styremedlemmer. Hvilke utfordringer de har og man blir kjent med andre borettslag og at vi bygger relasjoner, samt de trivelige folkene fra MOBO. De skal ha all ære for at de tilbyr et slikt tilbud. Det er både lærerikt og positivt ved å samle oss til en slik seanse, sier Haugen.

– Og så håper jeg at vi kan fortelle om seminaret og de positive opplevelsene slik at andre som kommer etter oss får like stor glede av å sitte i styret.
– Ja, dette er en skikkelig gulrot. Man får en opplevelse, på bakgrunn av den rollen vi har. Det er fint at de satser på oss, sier Lillevold.

Anbefaler seminar 
Underholdningen på fredag, med eventyrer Håkon Skog Erlandsen, falt i god jord.
– Han er helt eventyrlig og har en god historie å fortelle. Jeg ble rørt av historien, og den er veldig lokal, så man blir litt stolt. Da ble det litt lettere å ta løs på lørdagens fagprogram, sier Haugen som etter 12 år i styret kan fortelle at dette er det beste seminaret han har deltatt på.

– Selv om man har hatt styreverv i mange år, er det stadig noe nytt. Det er fint å bli informert om både dagens situasjon og fremtidsutsiktene i samfunnet. Vi er en del av det, og må ta stilling til at det vil komme andre behov i fremtiden, enn det som Ranheim borettslag kan dekke i dag.

Foredrag med eventyrer og musiker Håkon Skog Erlandsen.

Styremedlemmene roser også MOBO som gjennom året svarer på spørsmål, guider og veileder.

– De er flinke, og de stiller alltid opp. De fleste avtalene gjennom MOBO er veldig gode. Der er det noen som jobber for å forhandle rimelige avtaler for oss. Strømavtaler, forsikringsavtaler og slikt. Det gjør vår jobb lettere, og det er gull verdt. Det er en støtte fordi de gjør så mye som vi ikke ser og de har erfaring. Jeg kunne ikke tenkt meg å styre et borettslag som ikke er tilsluttet et boligbyggebolag, sier Lillevold.

– Jeg vil anbefale alle til å delta på styreseminar og anbefale borettslag å prioritere et slikt arrangement. Det får man mye igjen for.

Skroll til toppen