Det har blitt mange samtaler mellom beboerne i Stormyra borettsalg og MOBO. Her er det Elin Ugelstad (f.v.) som slår av en prat med forvaltningskonsulent Vilde Fagerheim og seksjonsleder John- Roger Hansen, sammen med nabo, Stine Marie Fredriksen. Foto: Mye i Media.

Hva skjer når en uforventet krise oppstår?

Da brannen brøt ut i Myraveien rundt klokken 20.00 13. april i år, var det ingen som var forberedt på hvor store skader det kom til å bli, og hvor lenge beboerne var nødt til å holde seg borte fra hjemmene sine.

 

Før klokken hadde slått 21 var alle enheter informert, og alle menneskene hadde kommet seg ut av bygget. På dette tidspunktet var det lite informasjon om hva som hadde skjedd og hva som kom til å skje fremover. Seksjonsleder for teknisk avdeling i Mobo Helgeland, John-Roger Hansen, forteller at informasjonsflyten blir veldig viktig når uoversiktlige og uforventede situasjoner som dette oppstår.

-Det aller viktigste er at beboerne skal oppleve situasjonen som trygg, og at vi, sammen med andre involverte, stiller oss tilgjengelige for å svare på de spørsmålene de må ha. I dette tilfellet var det 24 berørte leiligheter, noe som betyr at det var en ganske stor mengde folk som ikke hadde et sted å sove denne natten. Da oppstår det selvfølgelig mange spørsmål som de trenger svar på, sier John-Roger Hansen.

Et stort team med hjelpere

Mobo Helgeland skryter av bistanden de har fått fra Rana kommune. Kommunen satte i gang et kriseteam med tilbud om psykologhjelp, og har bistått beboerne med å finne seg et sted å bo. Kommunen har også tatt ansvar for å holde de berørte oppdatert gjennom orienteringsmøter sammen med politiet, brannvesenet og helsepersonell. Forsikringsselskapet IF har også hatt dialog med Mobo og beboerne for å svare på eventuelle spørsmål.

-Det er mange enheter som har bidratt underveis for å gjøre denne situasjonen så enkel som mulig. Vi har mye lærdom å ta fra denne brannen, og vi ønsker også å informere om at dette er en helt spesiell brannsituasjon som ennå ikke er løst eller avklart, forteller han.

Husk innboforsikringen

John-Roger han en viktig oppfordring til folk. Å ha kontroll på forsikringene sine vil resultere i en tryggere situasjon hvis uhellet først er ute.

-Det er selvfølgelig viktig å sjekke at brannalarm og brannslukningsapparat fungerer slik det skal, men brann kan skje til tross for dette. Forsikring er derfor et viktig tema når det kommer til uforutsette situasjoner. Mobo tilbyr IF Totalforsikring til sine medlemmer, og de dekker mange ulike hendelser. Her spesifiserer vi alltid at totalforsikringen kun dekker skader på selve boligen og bygget, og innbo og løsøre derfor ikke dekkes, sier Hansen.

Ved brann og andre skader er det veldig viktig å ha forsikringene i boks. Foto: Mye i Media.

En trygghet når uhellet er ute

Han forteller at det for noen i Myraveien oppstod utfordringer som følge av at de ikke hadde tegnet innboforsikring.

-Det finnes selvfølgelig mange grunner til at man alltid burde ha gyldig innboforsikring. Alle verdiene dine som møbler, hvitevarer, penger, elektronikk osv. vil ikke dekkes med mindre du har en innboforsikring. I tillegg vil en innboforsikring dekke leiekostnaden som påløper utover vanlig markedsleie i ditt område, hvis du må flytte ut av din bolig på grunn av skade. Totalforsikringen dekker leiekostnadene innenfor vanlig markedsleie der du bor, mens innboforsikringen dekker gapet i mellom disse  – selvfølgelig inntil en viss sum. I Myravegen er det familier som ikke får flyttet tilbake før om flere måneder, og det kan fort utløse kostbare overnattingsløsninger. Da er det ekstra godt å ha en god innboforsikring som tar seg av disse kostnadene, poengterer han.

Skroll til toppen