Teknisk rådgvier Geir Milne og styreleder Roy Vonstad. Foto: Mye i media.

God oppfølging fra MOBO

I den perioden vi er inne i anbefaler MOBO Helgeland å tenke langsiktig når det kommer til vedlikehold i borettslagene. En Plussplan kan være løsningen på mange problemer.

Plussplan er et vedlikeholdsverktøy som MOBO har investert i for å kunne bistå borettslag med langsiktig vedlikeholdsplanlegging. Teknisk rådgiver Geir Milne forteller at de akkurat har gått i gang med befaring og utarbeiding av rapport på vegne av Langmoheia Borettslag.

-En plussplan fungerer som et arbeidsverktøy for styrene i borettslagene. Det gir dem en oversikt over vedlikeholdskostnader i et tiårsperspektiv.

Et 10-årsperspektiv

Arbeidsverktøyet gir et godt grunnlag for en forenklet og mer målrettet vedlikeholdsplanlegging for styrene, og kan forhindre uforutsette kostnader som følger av dårlig vedlikehold.

-For å sette i gang en prosess med innføring av en plussplan må det arrangeres et styremøte hvor dette tas opp som en sak. Vi kommer gjerne innom for å fortelle om verktøyet, og for å svare på spørsmål rundt det.

Teknisk rådgvier Geir Milne

Et digitalt verktøy

Hvis borettslaget velger å gå for en plussplan, setter MOBO i gang med utarbeidelse av en rapport som vil fungere som grunnlaget for vedlikeholdsplanen.

-Vi starter med å dokumentere tilstanden ved å ta bilder av byggene. Når vi har fått lagt inn alle dataene kan vi begynne å utarbeide rapporten. Vi tar også en gjennomgang av den med styret, og den blir tilgjengelig elektronisk for dem, sier Milne.

Planlegging gjør godt for økonomien

Styreleder i Langmoheia Borettslag, Roy Vonstad, forteller at det i første omgang ble innkalt til et møte mellom styret og MOBO hvor de fikk presentert vedlikeholdsverktøyet PlussPlan.

-Borettslaget vårt består av leiligheter fra slutten av 50-årene, og det er derfor et stort behov for at disse vedlikeholdes gjennom det rette verktøyet. En annen avgjørende faktor for oss var at vi så behovet for å planlegge vedlikeholdet langsiktig fra et økonomisk perspektiv.

Teknisk rådgvier Geir Milne og styreleder Roy Vonstad.

God oppfølging fra MOBO

Borettslaget er enda i startfasen av implementeringen, men det har vært god bistand i MOBO gjennom prosessen.

-Vi opplever at MOBO har en god informasjonsflyt. Ellers har vi hatt noen utfordringer med å få tak i andelseiere for å få tilgang til garasjene deres for blant annet el-sjekk. Disse tingene er viktig å sjekke som en del av vedlikeholdsplanen, og vi savner litt at flere beboere er samarbeidsvillige når vi stiller opp for å forhindre skader på sikt, poengterer styreleder Roy Vonstad.

Skroll til toppen