Et nettverk som skaper muligheter og bolyst

Det hele startet i 2019 da Smeltedigelen Musikkfestival så potensialet til å bygge noe større enn dem selv. Idéen om et festivalnettverk på Helgeland ble lagt på bordet, og det satte fart i engasjementet hos flere.

Tidligere har det eksistert nettverk mellom festivaler, men da har det vært spesifikke festivaler som satt med ansvaret. Festivalnettverk Helgeland var tidlig ute med å finne en ekstern fasilitator som hadde erfaring med samarbeid og utvikling. Det naturlige valget havnet på Kunnskapsparken Helgeland og Torbjørn Aag.

-Slik var starten på eventyret for Festivalnettverk Helgeland. I første omgang fikk vi støtte fra Sparebank1 Helgeland. Det ble etablert et forprosjekt med støtte fra Innovasjon Norge der også banken var med videre. Nå er vi inne i hovedprosjektet med støtte fra både Sparebank1 Helgeland og Innovasjon Norge, forteller Bjørn Bonsaksen.

En felles utvikling av kultursektoren

I dag teller Festivalnettverk Helgeland åtte medlemmer bestående av Verket Festivalen, Smeltedigelen Musikkfestival, Rootsfestivalen, Trænafestivalen, Festspillene Helgeland, Hemnes Jazz, Klemetspelet og Havna Festivalen. Et felles ønske om å utvikle kultursektoren på Helgeland har vært den største motivasjonen for det vellykkede samarbeidet.

-Sammen skaper vi en større signaleffekt som posisjonerer oss både nasjonalt og internasjonalt. Den internasjonale synligheten som Trænafestivalen har skapt år etter år er virkelig noe alle kan lære av. Et lite øysamfunn på noen hundre innbyggere, men som lokker til seg flere tusen folk fra hele verden til en helt unik festivalopplevelse med midnattssol og delikat lokalmat, sier han.

Sammen blir de sterkere

Sammen bidrar festivalene til å løfte opp kultursektoren på Helgeland gjennom å engasjere over 1300 frivillige, invitere inn 40-50 000 gjester og omsette for bortimot 50 millioner kroner.

-Vi kommer lengre ved å samarbeide fordi innsatsen, kapasiteten og engasjementet vårt styrkes. Vi har mye å lære av hverandre og når vi samler kreftene gjør det at vi klarer å nå ut bredere, og ikke minst synliggjøre regionen og kultursektoren for flere unge folk. I Mosjøen er de kjempeflinke på å løfte frem unge talenter og musikere, noe som gjør at flere får øynene opp for mulighetene her. Det er viktig å skape slike miljøer i kultursektoren slik at flere ønsker å bo og leve her, ikke bare for naturen, men også for kulturen, poengterer Bonsaksen.

Roser sentrale samarbeidspartnere

Han poengterer at initiativ som dette ikke ville vært mulig uten nære og støttende samarbeidspartnere. Smeltedigelen Musikkfestival er den opprinnelige eieren av Festivalnettverket da det ble skapt på grunn av initiativ fra dem.

-Det at Smeltedigelen har støtte gjennom samarbeidspartnerne våre; Mobo Helgeland og Sparebank1 Helgeland gjør at vi har kapasitet til å også utvikle prosjekter som er større enn oss selv. Samarbeidet med Mobo har foregått gjennom flere år, og gjennom Smeltedigelen har vi en plass til å ikke bare fremme, men også legge til rette for en utvikling av Helgeland, forteller han.

Handler om noe større enn kultur

Gjennom ulike prosjekter som Festivalnettverk Helgeland og Flere Farger ser Smeltedigelen på seg selv som en samfunnsaktør. Prosjektene gir ikke nødvendigvis penger direkte inn i kassen, men de bidrar til å styrke attraktiviteten til Helgeland.

-Navnet Smeltedigelen kommer jo av boken til Tor Jakobsen med samme navn, som tar utgangspunkt i at Rana tok mot folk fra hele verden da Jernverket ble bygd og skulle opereres herfra. Vi er nødt til å skape plass slik at vi kan gi kulturelle tilbud til innbyggerne på Helgeland. Det vil øke bosetting, trivsel og kompetanse fordi yngre folk i større grad vil se potensialet ved å bo og leve her, avslutter Bjørn Bonsaksen.

Skroll til toppen