Advokat Bjørn Immonen, forvaltningskonsulent Åse Fagerli, seksjonsleder forvaltning Jørn Sandstedt og forvaltningskonsulent Vilde Fagerheim er godt fornøyde med å kunne tilby advokathjelp og juridisk bistand, som en del av IF Totalforsikring, til sine medlemmer. Foto: Mye i Media.

Nå kan du få advokathjelp av MOBO gjennom totalforsikringen i IF

Nå får borettslagene som har MOBO som forretningsfører inkludert advokatforsikring og rettshjelp. Det betyr blant annet at styrene kan ta kontakt med MOBO juridisk avdeling for spørsmål om saker, kontrakter eller praktiske hendelser som skaper usikkerhet.

Den juridiske avdelingen i MOBO har god og bred kompetanse for å ta for seg saker som oppstår i borettslagene. MOBO Helgeland har hatt et godt samarbeid med advokat Bjørn Immonen i 10 år, og han skal nå bistå borettslagene med juridisk rådgivning. Det er en stor styrke å ha juridisk kompetanse over den de selv sitter på forteller seksjonsleder for forvaltning Jørn Sandstedt.

-Vi ser at det blir mer og mer tvistesaker, og forsikringsselskapet IF har derfor utvidet eksisterende rettshjelpsforsikring til advokatforsikring. Med advokatforsikring får styrene tilgang til advokat som bistår med juridisk hjelp i tillegg til rettshjelpsforsikringen som de har i dag.IF Totalforsikring er skreddersydd gjennom mange år for å dekke boligselskapenes og sameienes behov. Forsikringen blir oppdatert omtrent hvert år slik at den fortsetter å være spesialtilpasset etter behovene til borettslagene våre, forklarer han.

 Ikke vær redd for å ta kontakt

Bjørn Immonen tilbyr juridisk bistand og rådgivning til styrene i borettslaget, og etter 10 års samarbeid med MOBO har han blitt ett kjent fjes. Å kunne styrke den juridiske kompetansen med en advokat som både kjenner MOBO og medlemmene, vil komme alle parter til gode forteller de. Advokatforsikringen har opptil 15 timer med rådgivning og bistand per år for hvert enkelt boligselskap. Bruk av forsikringen medfører ingen egenandel, men forutsetter at boligselskapet har MOBO som forretningsfører og Totalforsikringen fra IF.

-Fra tidligere av har tvistesaker vært dekt som en del av forsikringen, og den ordningen fortsetter selvfølgelig. Med den nye muligheten om advokathjelp vil vi forhåpentligvis kunne løse konflikter, uenigheter og misforståelser før det utvikler seg til en tvist. Vi oppfordrer styrene til å ta kontakt med oss så tidlig som mulig slik at vi sammen kan gå igjennom kontrakter, avtaler eller andre praktiske saker før avgjørelser tas, poengterer de.

En stor verdi

Styrene i et vanlig borettslag er som oftest satt sammen av vanlige folk. Det er derfor en god trygghet å ha MOBO som juridiskrådgiver når utfordringene oppstår. Det er som ofte i de store prosjektene hvor flere aktører er engasjert at det kan bli gnisninger. Styrene vil selv kunne ta direkte kontakt med Advokat Bjørn Immonen for juridisk bistand og rådgivning på e-post: juridisk@mobo.no

-For oss er det viktig at styrene føler at det er lav terskel for å ta kontakt. Vi ønsker å unngå at konflikter utvikler seg til å bli dyre og tidkrevende tvistesaker ved å ta tak i roten til problemet før det har blitt til et problem. Det tror vi kommer til å ha stor verdi for styrene og borettslagene fremover, avslutter Bjørn Immonen.

Skroll til toppen