Bli medlem i HELBO

Medlemskap i Helgeland Boligbyggelag – en investering for fremtiden! Det gir deg forkjøpsrett til ca. 4.000 boliger i vårt distrikt. Jo lenger tid du har vært medlem, jo større sjanse for å få drømmeboligen – enten det gjelder på brukboligmarkedet eller i nye boligprosjekter.

Pris for medlemskap

Innmelding:
Andel i boligbyggelaget:
Kr. 800,- (engangssum)

Årskontingent:
Voksen kr. 400,-

Årskontingent barn/ungdom :
Gratis årskontingent
fram til fylte 18 år

Ingen årskontingent for
innmeldte fra 1. oktober
til 31. desember.

Gi et medlemskap i gave og send dine nærmeste foran i boligkøen på sikt.

Skroll til toppen