Basistjenester

Basistjenestene er de faste tjenestene HELBO skal utføre på boligselskapets vegne for avtalt pris (honorar). Den skriftlige avtalen mellom boligselskapet og HELBO, som kalles forretningsførerkontrakten, angir hvilke tjenester dette er. I hovedsak innebærer basistjenestene:

Rådgivning

 • Generell rådgivning overfor styret og andelseiere. Boligselskapet har egen fast forvaltningskontakt.
 • Følge opp at eiendom og eventuelle ansatte er tilstrekkelig forsikret.
 • Bistå boligselskapene med låneopptak.
 • Bistå styret i arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) – noe styret er lovpålagt å følge opp.
 • Foreta ulike beregninger og utredninger for boligselskapet, f.eks ved ombygging og påbygging med nye leiligheter.

Felleskostnader

 • Innkreving av felleskostnader/leie.
 • Avtalegiro, E-faktura, EHF, trykking og utsendelse av giroer.
 • Fullstendig restanseoppfølging(inkasso)

Generalforsamling/årsmøte

 • Tilrettelegging og bistand ved utarbeidelse av årsmelding/årsrapport.
 • Trykking og utsendelse av innkalling.
 • Tilrettelegging og gjennomføring av generalforsamling/årsmøte i samarbeid med styret.
 • Tilstedeværelse/møteledelse på ekstraordinære generalforsamlinger/årsmøter.

Regnskap

 • Vi fører boligselskapets regnskap. Boligselskapet har egen fast regnskapskontakt.
 • Utbetaling av fakturaer og bilagsbehandling.
 • Kapitalforvaltning.
 • Fakturering av tjenester fra boligselskapet overfor beboere og andre.
 • Årsoppgjør, i tillegg til tertialrapporter.
 • Avdelings- og prosjektregnskap etter nærmere avtale (brensel, garasje, rehabilitering og lignende).
 • Utsendelse av ligningsopplysninger til den enkeltes selvangivelse.
 • Avlønning av ansatte, utbetaling av styrehonorar.

Ajourhold

Registrere overdragelser av leiligheter i boligselskapene.

HELBO kan tilby en rekke tjenester utover basispakken. Disse blir fakturert etter gjeldende prisliste.

Skroll til toppen