Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Hele loven her

Lov om virksomheters åpenhet

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven stiller nye krav til store og mellomstore bedrifter, særlig når det gjelder oppfølging av egne leverandører. Hovedformålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

HELBO har gjennom våren 2023 foretatt en vurdering av egen leverandørkjede og utarbeidet rutiner for etterlevelse av åpenhetsloven. Videre vurderinger vil bli oppdatert løpende, og eventuelle tiltak iverksatt minimum 1 gang pr år. Risikoen for at selskapet gjennom leverandørkjeden bidrar til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er lav. Antall leverandører er få og består for det meste av selskaper som selv er omfattet av åpenhetsloven.

HELBO inngår som en del av sin virksomhet kontrakter med entreprenører i forbindelse med renovering og nybyggaktvitet.

Ved inngåelse av entreprisekontrakter, skal det tas med krav som forhindrer sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Skroll til toppen